BẢNG GIÁ BỘ LƯU ĐIỆN HYUNDAI 2022

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT

GIÁ BỘ LƯU ĐIỆN OFFLINE HYUNDAI

STT                  CHI TIẾT GIÁ
 OFFLINE
1Bộ lưu điện 500VA HD-500F (Xem chi tiết)850.000
2Bộ lưu điện 500VA HD-500VA (Xem chi tiết)900.000
3Bộ lưu điện 600VA HD-600VA (Xem chi tiết)990.000
4Bộ lưu điện 800VA HD-800VA (Xem chi tiết)1.540.000
5Bộ lưu điện 1000VA HD-1000VA (Xem chi tiết)2.000.000
6Bộ lưu điện 1200VA HD-1200VA (Xem chi tiết)2.500.000
7Bộ lưu điện 1500VA HD-1500VA (Xem chi tiết)3.000.000
8Bộ lưu điện 2000VA HD-2000VA (Xem chi tiết)5.200.000

GIÁ BỘ LƯU ĐIỆN ONLINE HYUNDAI

ONLINE
9Bộ lưu điện 1KVA HD-1KT9 (Xem chi tiết)7.200.000
10Bộ lưu điện 2KVA HD-2KT9 (Xem chi tiết)13.100.000
11Bộ lưu điện 3KVA HD-3KT9 (Xem chi tiết)15.700.000
12Bộ lưu điện 5KVA HD-5KT9 (Xem chi tiết)36.500.000
13Bộ lưu điện 6KVA HD-6KT9 (Xem chi tiết)38.000.000
14Bộ lưu điện 10KVA HD-10KT9 (Xem chi tiết) 52.000.000
Tower pin ngoài 0.9
15Bộ lưu điện 1KVA- HD-1KS6.815.250
16Bộ lưu điện 2KVA- HD-2KS13.281.000
17Bộ lưu điện 3KVA- HD-3KS15.378.000
18 Bộ lưu điện 5KVA- HD-5KS 29.358.000

GIÁ BỘ LƯU ĐIỆN RACK MOUNT HYUNDAI

ONLINEKR9 dòng 2 thớt  KRi dòng 1 thớt
19Bộ lưu điện 1KVA-HD-1KR9 (Xem chi tiết)7.700.000
20 Bộ lưu điện 2KVA-HD-2KRi 15.700.000
21 Bộ lưu điện 2KVA-HD-2KR9 (Xem chi tiết)15.900.000
22Bộ lưu điện 3KVA-HD-3KRi19.200.000
23Bộ lưu điện 3KVA-HD-3KR9 (Xem chi tiết)19.990.000
24 Bộ lưu điện 5KVA-HD-5KR9 (Xem chi tiết)36.800.000
25 Bộ lưu điện 6KVA-HD-6KR9 (Xem chi tiết)37.400.000
26 Bộ lưu điện 10KVA-HD-10KR9 (Xem chi tiết)49.500.000
Rackmount  pin ngoài PF0.9
27Bộ lưu điện 1KVA -HD-1KRS6.815.250
28Bộ lưu điện 2KVA – HD-2KRS12.931.500
29 Bộ lưu điện 3KVA- HD-3KRS14.679.000
30Bộ lưu điện 6KVA – HD-6KRS33.202.500
31Bộ lưu điện 10KVA – HD-10KRS45.435.000
32Bộ lưu điện 15KVA – HD-15KRS75.142.500
33 Bộ lưu điện 2KVA- HD-20KRS85.627.500

GIÁ BỘ LƯU ĐIỆN ONLINE 3 PHA VÀO 1 PHA RA

ONLINE3 vào 1 ra -PF 0.8- High – Tower
34Bộ lưu điện 10KVA -HD-10K2i 59.000.000
35Bộ lưu điện 10KVA -HD-10K2 (Xem chi tiết)39.500.000
36Bộ lưu điện 15KVA -HD-15K2 (Xem chi tiết)60.500.000
37Bộ lưu điện 20KVA -HD-20K2 (Xem chi tiết)66.500.000
3 vào 1 ra -PF 0.9- High – Rack 
38Bộ lưu điện 10KVA-HD-10KR2 (16pin 9)65.800.000
39Bộ lưu điện 10KVA-HD-10KR2 (192vdc-240vdc)49.900.000
40Bộ lưu điện 15KVA-HD-15KR267.200.000
41Bộ lưu điện 20KVA-HD-20KR2 72.300.000

GIÁ BỘ LƯU ĐIỆN ONLINE 3 PHA VÀO 3 PHA RA

ONLINE3 pha – High Fre – Máy liền tủ có pin
42 Bộ lưu điện 10KVA-HD-10Ki (Xem chi tiết)75.000.000
43  Bộ lưu điện 10KVA-HD-10Ki- 40pin 792.000.000
44  Bộ lưu điện 15KVA-HD-15Ki (Xem chi tiết)110.000.000
45  Bộ lưu điện 20KVA-HD-20Ki (Xem chi tiết)125.000.000
46  Bộ lưu điện 20KVA-HD-20Ki- 60pin 9135.000.000
47  Bộ lưu điện 30KVA-HD-30Ki (Xem chi tiết)160.000.000
3 pha – High Fre -Máy case đứng
48 Bộ lưu điện 10KVA-HD-10KH3 (Xem chi tiết)59.000.000
49  Bộ lưu điện 15KVA-HD-15KH3 (Xem chi tiết)78.000.000
50  Bộ lưu điện 20KVA-HD-20KH3 (Xem chi tiết)96.000.000
51 Bộ lưu điện 30KVA -HD-30KH3 (Xem chi tiết)110.000.000
52 Bộ lưu điện 40KVA -HD-40KH3 (Xem chi tiết)Liên hệ
53 Bộ lưu điện 60KVA-HD-60KH3 (Xem chi tiết)Liên hệ
51 Bộ lưu điện 80KVA -HD-80KH3 (Xem chi tiết)Liên hệ
52 Bộ lưu điện 100KVA -HD-100KH3 (Xem chi tiết)Liên hệ
53 Bộ lưu điện 150KVA -HD-150KH3 (Xem chi tiết)Liên hệ
54 Bộ lưu điện 200KVA -HD-200KH3 (Xem chi tiết)Liên hệ
55 Bộ lưu điện 300KVA -HD-300KH3 (Xem chi tiết)Liên hệ
56 Bộ lưu điện 400KVA -HD-400KH3 (Xem chi tiết)Liên hệ
57 Bộ lưu điện 500KVA -HD-500KH3 (Xem chi tiết)Liên hệ

LƯU Ý:

-Trong quá trình cải tiến công nghệ nâng cấp tính năng sản phẩm có thể thay đổi vui lòng liên hệ để cập nhật cấu hình.

-Các dự án đấu thầu sẽ Set up cấu hình riêng,hỗ trợ giá dự án liên hệ để cập nhật.

-Bảng giá tham khảo,quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá tốt nhất